fajny filmik wyjaśniający potrzebę wentylowania:


filmik wyjaśniający różnice między wymiennikami klasycznymi a entalpicznymi: