UTRZYMANIE RUCHU, ZARZĄDZANIE, SZKOLENIA, WDROŻENIA, REKRUTACJA

Szkolenia kierowników utrzymania ruchu i kandydatów na kierowników utrzymania ruchu

Wdrożenia: CMMS, MES, TPM, OEE, SMED.

Prowadzenie projektów, rozwiązywanie problemów.


Częste bolączki zakładów produkcyjnych:
  • Brak czasu (przeciążenie działu UR)
  • Problemy ze sprawną wymianą informacji między działami
  • Brak motywacji do rozwoju u pracowników technicznych
  • Problemy rekrutacyjne - mały odzew na ogłoszenia
  • Konflikty międzydziałowe
  • Rozbieżnośći między dokumentacją a rzeczywistością
  • Wypadki zdarzające się mimo wdrożonych procedur BHP
  • Brak widocznych efektów działań prewencyjnych
  • Niski poziom usług świadczonych przez dział UR
  • Projekty prowadzone przez dział UR stoją w miejscu

Wszystkie wymienione i pozostałe problemy mają swoje przyczyny.

Pomagam w ich identyfikacji i proponuję rozwiązania wraz z implementacją.

Pozwala mi na to wieloletnie doświadczenie i umiejętności zdobyte na stanowiskach kierowniczych związanych z utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych.

Dzielę się zdobytą wiedzą oferując usługi szkoleniowe, audytowe, wdrożeniowe, rekrutacyjne, optymalizacyjne i wiele innych w obszarach utrzymania ruchu i produkcji oraz działach współpracujących.

W razie potrzeby mogę zarządzać działem Utrzymania Ruchu w niepełnym wymiarze czasu lub nadzorować pracę niedoświadczonego kierownika.

Często alternatywą do zatrudnienia osoby z zewnątrz może być wybór osoby z organizacji - pomagam w wyborze i przygotowaniu takiego kandydata.


Więcej szczegółów